Tag

Силлиманит муурны нүд

Силлиманит муурын нүдний эрдэнийн чулуу нь ашиг тус, үнэ гэсэн утгатай 

Силлиманит муурны нүд

Силлиманит муурын нүдний эрдэнийн чулуу нь ашиг тус, үнэ гэсэн утгатай. Силлиманит муурын нүдийг заримдаа фибролит гэж нэрлэдэг тул түүний талстууд ...
Цааш унших
алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!