Камбожийн Gemological хүрээлэн

Мэдээ, мэдээлэл

Вьетнам үндэсний телевизээр хийсэн ярилцлага

Вьетнам үндэсний телевизээр хийсэн ярилцлага

Би өнөөдөр Вьетнамын Үндэсний ТВ, Вьетнамын эрдэнийн зах зээл, уул уурхайн талаар Luc Yen-д ярилцлага авсан. Энэ нэвтрүүлэг нь VTV1 болон VTV3 дээр дараагийн сард төлөвлөгддөг.

алдаа: Агуулга хамгаалагдсан байдаг !!